معنی و ترجمه کلمه درغلاف محصور کردن به انگلیسی درغلاف محصور کردن یعنی چه

درغلاف محصور کردن

ensheathe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها