معنی و ترجمه کلمه integumentary به فارسی integumentary یعنی چه

integumentary


پوششى ،پوستى ،جلدى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها