معنی و ترجمه کلمه ثابت یا حقیقى کردن به انگلیسی ثابت یا حقیقى کردن یعنی چه

ثابت یا حقیقى کردن

true

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها