معنی و ترجمه کلمه hostile به فارسی hostile یعنی چه

hostile


مخالف ،خصم ،دشمن ،خصومت اميز،متخاصم ،ضد
قانون ـ فقه : متعلق به دشمن خصومت اميز
روانشناسى : خصمانه
علوم نظامى : عمليات خصمانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها