معنی و ترجمه کلمه hostile acts به فارسی hostile acts یعنی چه

hostile acts


اقدامات خصمانه
علوم نظامى : اقدامات دشمنانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها