معنی و ترجمه کلمه hostile artillery به فارسی hostile artillery یعنی چه

hostile artillery


علوم نظامى : توپخانه دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها