معنی و ترجمه کلمه hostile track به فارسی hostile track یعنی چه

hostile track


تعقيب هواپيماى دشمن
علوم نظامى : ردگيرى هواپيماى دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها