معنی و ترجمه کلمه network of pipes به فارسی network of pipes یعنی چه

network of pipes


معمارى : شبکه لوله کشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها