معنی و ترجمه کلمه fortune-teller به فارسی fortune-teller یعنی چه

fortune-teller


فالگير،طالع بين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها