معنی و ترجمه کلمه یخ شناور به انگلیسی یخ شناور یعنی چه

یخ شناور

ice field


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها