معنی و ترجمه کلمه زحمت کشیدن به انگلیسی زحمت کشیدن یعنی چه

زحمت کشیدن

labor
labour
muck
peg
plod
swink
toil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها