معنی و ترجمه کلمه guinea fowl به فارسی guinea fowl یعنی چه

guinea fowl


(ج.ش ).مرغ شاخدار)numida meleagris(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها