معنی و ترجمه کلمه فیلم سینمایى نیمه مستند به انگلیسی فیلم سینمایى نیمه مستند یعنی چه

فیلم سینمایى نیمه مستند

semidocumentary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها