معنی و ترجمه کلمه deburr به فارسی deburr یعنی چه

deburr


پليسه گرفتن
علوم مهندسى : پليسه گيرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها