معنی و ترجمه کلمه adjacent-channel interfernce به فارسی adjacent-channel interfernce یعنی چه

adjacent-channel interfernce


الکترونيک : تداخل کانال مجاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها