معنی و ترجمه کلمه gripsack به فارسی gripsack یعنی چه

gripsack


)traveling bag(خورجين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها