معنی و ترجمه کلمه beat receiver به فارسی beat receiver یعنی چه

beat receiver


علوم مهندسى : گيرنده تداخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها