معنی و ترجمه کلمه hot shoe به فارسی hot shoe یعنی چه

hot shoe


ورزش : راننده زبردست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها