معنی و ترجمه کلمه hematophobia به فارسی hematophobia یعنی چه

hematophobia


روانشناسى : خون هراسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها