معنی و ترجمه کلمه high order detonation به فارسی high order detonation یعنی چه

high order detonation


انفجار شديد
علوم نظامى : انفجار انى و کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها