معنی و ترجمه کلمه verisimilar به فارسی verisimilar یعنی چه

verisimilar


محتمل ،بظاهر درست و حقيقى ،داراى ظاهر حقيقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها