معنی و ترجمه کلمه به فال نیک گرفتن به انگلیسی به فال نیک گرفتن یعنی چه

به فال نیک گرفتن

omen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها