معنی و ترجمه کلمه saperaemia به فارسی saperaemia یعنی چه

saperaemia


مسموميت ،عفونى خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها