معنی و ترجمه کلمه execrative به فارسی execrative یعنی چه

execrative


نفرت کننده ،لعنتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها