معنی و ترجمه کلمه نسیان به انگلیسی نسیان یعنی چه

نسیان

amnesia
lapse
lethe
oblivion


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها