معنی و ترجمه کلمه مسلط بر دریا به انگلیسی مسلط بر دریا یعنی چه

مسلط بر دریا

thalassocrat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها