معنی و ترجمه کلمه vent for surplus theory of trade به فارسی vent for surplus theory of trade یعنی چه

vent for surplus theory of trade


بازرگانى : نظريه تجارت" درباره استفاده از مازاد"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها