معنی و ترجمه کلمه over shipment به فارسی over shipment یعنی چه

over shipment


علوم نظامى : ارسال بار بيش از حد ظرفيت کشتى بارگيرى بيش از حد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها