معنی و ترجمه کلمه information utility به فارسی information utility یعنی چه

information utility


کامپيوتر : computer utility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها