معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر چند گانه به انگلیسی کامپیوتر چند گانه یعنی چه

کامپیوتر چند گانه

multicomputer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها