معنی و ترجمه کلمه concurrent reinforcement به فارسی concurrent reinforcement یعنی چه

concurrent reinforcement


روانشناسى : تقويت همزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها