معنی و ترجمه کلمه شب به خیر ! به انگلیسی شب به خیر ! یعنی چه

شب به خیر !

Good night !

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها