معنی و ترجمه کلمه جامه به انگلیسی جامه یعنی چه

جامه

apparel
clobber
costume
garment
gear
habiliment
habit
livery
raiment
rig
suit
thing
tog
toggery
togs
vesture
weeds

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها