معنی و ترجمه کلمه اساس به انگلیسی اساس یعنی چه

اساس

base
basis
bedrock
cornerstone
element
fabric
foundation
fundament
grass roots
ground
groundsel
groundwork
nucleus
root

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها