معنی و ترجمه کلمه brute force technique به فارسی brute force technique یعنی چه

brute force technique


کامپيوتر : استفاده ناشيانه از کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها