معنی و ترجمه کلمه lily به فارسی lily یعنی چه

lily


(گ.ش ).سوسن سفيد،زنبق رشتى
ورزش : ضربه اى در بولينگ که شماره هاى 5 و 7 و ¹ 1را جا مى گذارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها