معنی و ترجمه کلمه دست به یقه شدن با به انگلیسی دست به یقه شدن با یعنی چه

دست به یقه شدن با

scuffle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها