معنی و ترجمه کلمه گوگرد به انگلیسی گوگرد یعنی چه

گوگرد

Sulfur
Sulphur
brimstone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها