معنی و ترجمه کلمه گوگردى به انگلیسی گوگردى یعنی چه

گوگردى

sulfurous
sulphuric
sulphurous
thionic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها