معنی و ترجمه کلمه they poured toward that city به فارسی they poured toward that city یعنی چه

they poured toward that city


سوى ان شهر هجوم کردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها