معنی و ترجمه کلمه collar به فارسی collar یعنی چه

collar


طوقه ،همگير،بست ،گلوى چوب لاکراس ،يقه ،يخه ،گريبان ،گردن بند
علوم مهندسى : حلقه
ورزش : کسب اسان امتياز ضربه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها