معنی و ترجمه کلمه فرمول بندى به انگلیسی فرمول بندى یعنی چه

فرمول بندى

formulization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها