معنی و ترجمه کلمه physical dimension به فارسی physical dimension یعنی چه

physical dimension


بعد مادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها