معنی و ترجمه کلمه فرمول بندى تازه به انگلیسی فرمول بندى تازه یعنی چه

فرمول بندى تازه

reformulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها