معنی و ترجمه کلمه it is indicative of bad luck به فارسی it is indicative of bad luck یعنی چه

it is indicative of bad luck


نشانه بدبختى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها