معنی و ترجمه کلمه inbound به فارسی inbound یعنی چه

inbound


به درون ،وارد شونده ،داخل مرز،محصور در حدود معينى
ورزش : برگشت توپ به زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها