معنی و ترجمه کلمه militarize به فارسی militarize یعنی چه

militarize


جنگ طلب کردن ،داراى روح نظامى کردن
علوم نظامى : نظاميان را مسلط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها