معنی و ترجمه کلمه آب از دهان تراوش شدن به انگلیسی آب از دهان تراوش شدن یعنی چه

آب از دهان تراوش شدن

drool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها