معنی و ترجمه کلمه deflationary به فارسی deflationary یعنی چه

deflationary


انقباضى
بازرگانى : ضد تورمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها