معنی و ترجمه کلمه فن هدایت هواپیما به انگلیسی فن هدایت هواپیما یعنی چه

فن هدایت هواپیما

avigation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها